Genel Gündem Tüm Manşetler

YERYA?ZA? SOFRASINDA BULUAzTULAR

AtatA?rkA�A? DA?AYA?nce DerneAYi KaradenizA� EreAYli Azubesi 19 MayA�s AtatA?rka��A? Anma GenA�lik ve Spor BayramA� etkinlikleriA� A�erA�evesinde Bozahane mevkiinden baAYlayanA� veA� AtatA?rk AnA�tA� A�nA?nde sona eren A�19 MayA�s A�nsanlA�k ve Gelecek..

YERYA?ZA? SOFRASINDA BULUAzTULAR

AtatA?rkA�A? DA?AYA?nce DerneAYi KaradenizA� EreAYli Azubesi 19 MayA�s AtatA?rka��A? Anma GenA�lik ve Spor BayramA� etkinlikleriA� A�erA�evesinde Bozahane mevkiinden baAYlayanA� veA� AtatA?rk AnA�tA� A�nA?nde sona eren A�19 MayA�s A�nsanlA�k ve Gelecek YA?rA?yA?AYA?A�gerA�ekleAYtirildi. YA?rA?yA?AY boyunca A�A�A�zmir MarAYA� baAYta olmak A?zere marAYlar sA�ylenirken, a�?Mustafa Kemala��A�n askerleriyiza�? sloganlarA� da atA�ldA�.

UluA� A�nder Gazi Mustafa Kemal AtatA?rka��A?n KurtuluAY SavaAYA�a��nA� baAYlattA�AYA� Anadolua��ya gidiAYi ve Samsuna��a ayak basmasA�nA�n 99. YA�ldA�nA?mA?A� tA�renlerle kutlandA�. Karadeniz EreAYlia��de de gA?nA?n ilk saatlerinde yapA�lan resmi tA�renin ardA�ndan, AtatA?rkA�A? DA?AYA?nce DerneAYiA�A� Karadeniz EreAYli Azubesi tarafA�ndan 19 MayA�s A�nsanlA�k ve Gelecek YA?rA?yA?AYA? yapA�ldA�.

Saat 18.00a��de Bozahane mevkii A�ilek Kafe A�nA?nden baAYlayan yA?rA?yA?AYe Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili AdayA� Kamuran AyyA�ldA�z ve YaAYar BalcA�a��nA�n yanA� sA�ra A�yi Parti Milletvekili adayA� Evrim BalbalA�AYlu veA� BaAYA�msA�z aday Safiye Orhan BaltacA�AYoAYlua��nun yanA� sA�ra, Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz EreAYli A�lA�e YA�netimi, KadA�n KollarA�, A�YA� Parti Karadeniz EreAYli A�lA�e YA�netimi, Karadeniz EreAYli Ultraarslan Taraftar Grubua��nun A�yanA� sA�ra A�ok sayA�da STK temsilcisi ve A�vatandaAY katA�ldA�.

AtatA?rk AnA�tA� A�nA?ne dekA� A�zmir MarAYA� baAYta olmak A?zere A�eAYitli marAYlar ve Mustafa Kemala��in Askerleriyiza�? sloganlarA�yla coAYku iA�inde yA?rA?dA?ler. A�

AtatA?rk AnA�tA� A�nA?ne gelen kortej yA?rA?yA?AYA�A?leri, A�1 dakikalA�k A�saygA� duruAYu ve A�stiklal MarAYA�a��nA�n okunmasA�nA�n ardA�ndan, ilkokul A�AYrencisi A�layda Deniz A�AndA�mA�za��A� okumasA�yla devam etti.

AndA�mA�zA�n okunmasA�ndan ardA�ndan AtatA?rkA�A? DA?AYA?nce DerneAYi Karadeniz EreAYli Azube BaAYkanA� Yusuf ArslanA� gA?nA?n anlam ve A�nemine iliAYkin bir konuAYma yaptA�. Arslan, a�?GA?neAYin 99 yA�l A�nce Samsuna��dan doAYarak bugA?nlere gelindiAYini vurguladA�.

Arslan konuAYmasA�nda ayrA�ca AYu gA�rA?AYlere yer verdi;

a�?A�anakkale kahramanA� Mustafa Kemal PaAYaa��nA�n Ulusal KurtuluAY SavaAYA�mA�zA� baAYlatmak A?zere Samsuna��a ayak basmasA�nA�n A?zerinden tam 99 yA�l geA�ti. 13 KasA�m 1918 tarihinde Suriye cephesinden A�stanbula��a gelen Mustafa Kemal PaAYa, A�stanbul BoAYazA�a��na demirlemiAY A�ngiliz donanmasA�nA� gA�rdA?AYA?nde a�?geldikleri gibi giderlera�? sA�zA?nA? bir temenni olarak deAYil, bir kararlA�lA�AYA�n ifadesi olarak sA�yledi. Samsuna��a gidinceye kadar A�stanbula��da kaldA�AYA� 6 ay iA�inde iAYgal kuvvetleri donanmasA�nA�n gitmesini saAYlayacak bA?yA?k bir mA?cadeleyi A�rgA?tledi.

a�?YA A�STA�KLAL YA A�LA?Ma��a�?

Mustafa Kemal PaAYa, yanA�ndaki bir avuA� isimsiz kahramanla Samsun limanA�na A�A�ktA�AYA�nda iAYgal kuvvetlerinin a�?geldikleri gibi gitmeleria�? iA�in eAYsiz bir strateji izledi. Ve bu stratejiye, a�?EreAYlililer! Milletin haysiyeti, AYerefi, hA?rriyeti, istiklali gerA�ekten tehlikeye dA?AYmA?AYtA?r. Bu felaketten kurtulmak gerekirse vatanA�n son ferdine kadar A�lmeyi gA�ze almak gerekir. PadiAYah olsun, halife olsun, isim ve unvanA� ne olursa olsun hiA�bir AYahA�s ve makamA�n hikmeti ve mevcudiyeti kalmamA�AYtA�r. Yegane kurtuluAY A�aresi, halkA�n doAYrudan doAYruya egemenliAYini eline almasA� ve iradesini kullanmasA�dA�r. Bizim burada alacaAYA�mA�z karar Mustafa Kemala��in a�?Ya A�stiklal Ya A�lA?m!a�? direktifi ve yolunda gerA�ekleAYecek olan ulusal iradenin egemenliAYi istikametinde ve Mustafa Kemala��in yolunda olacaktA�r. Bunun iA�in, MA?dafaa-i Hukuk Cemiyetia��nin kurulmasA� ve kutsal yeminle bu iAYe baAYlamamA�z gerekmektedir.a�? diyerek gA?r bir ses veren Hoca Nimet Efendia��ye ve yanA�ndaki EreAYlilere selam olsun!

Mustafa Kemal PaAYa bA?yA?k bir inanA�la A�A�ktA�AYA� yolda, A?lkeyi kurtaracak orduyu A�rgA?tlemeden A�nce bu mA?cadeleyi yA�netecek BA?yA?k Millet Meclisini A�rgA?tledi. Bu amaA�la yurdun her kA�AYesinde kongreler toplanmasA�nA� saAYladA�. Bu kongrelerde seA�ilen delegelerin oluAYturduAYu Gazi Meclisimiz emperyalizme karAYA� Ulusal KurtuluAY SavaAYA�mA�zA� zafere ulaAYtA�rdA�. A�AYte bu zafer sonucu, Mustafa Kemal PaAYa, Mustafa Kemal AtatA?rk oldu. Yani TA?rk ulusunun a�?ATASIa�? a��

a�?ADD 29 YAAzINDAa��a�?

Bundan 29 yA�l A�nce, 19 MayA�s 1989 tarihinde Prof. Dr. Muammer Aksoy ve HA�fzA� Veldet VelidedeoAYlu A�nderliAYindeki 50 aydA�nA�mA�z AtatA?rkA�A? DA?AYA?nce DerneAYinin kuruluAYunu ilan ettiler.

ADD bir ihtiyaA�tan doAYdu. a�?A�rgA?tlA? cehaletea�? karAYA�, aydA�nlarA�n mA?cadele A�rgA?tA? yaratA�ldA�. KA�sa sA?rede yurt A�apA�ndaki AYubelerimiz yaygA�nlaAYtA�. ADD kitlelerin umudu oldu. Elbette bu devrimci atA�lA�m cezasA�z kalmayacaktA�. DerneAYimizin kuruluAYunun A?zerinden 9 ay geA�meden Kurucu Genel BaAYkanA�mA�z Muammer Aksoya��u karanlA�k bir cinayete kurban verdik. Bu cinayeti baAYka karanlA�k cinayetler izledi. Ancak ADD yA�lmadA�. Daha bA?yA?k bir kararlA�lA�kla mA?cadeleye devam etti. Ve etmeye de devam edecek.

TA?rkiye Cumhuriyetia��ni geleceAYe taAYA�yacaklar iA�in her 19 MayA�s bir baAYlangA�A�tA�r. 99 yA�l A�nce Mustafa Kemal AtatA?rka��A?n A?lkeyi kurtarmak iA�in yola A�A�kmasA� gibia�� 29 yA�l A�nce 50 deAYerli aydA�nA�mA�zA�n bA?tA?n baskA� ve tehlikelere raAYmen ADDa��yi A�rgA?tlemeleri gibia��

AtatA?rk ilke ve devrimlerinin A�AYA�klA� yolundan ayrA�lmadA�kA�a, ulusA�a kenetlendiAYimiz sA?rece, Cumhuriyete olan inancA�mA�zA� yitirmedikA�e baAYarA�mA�z kaA�A�nA�lmazdA�r. Yine biz kazanacaAYA�z. Geldikleri gibi gideceklera��

YaAYasA�n TA?rkiye Cumhuriyeti

YaAYasA�n AtatA?rkA�A? DA?AYA?nce A�A�A�

BugA?n ayrA�ca, kendisine doAYum gA?nA? sorulduAYunda, a�?Benim doAYum gA?nA?m 19 MayA�sa��tA�r.a�? Diyen Ulu A�nderimize Karadeniz EreAYlia��den: A�yi ki doAYdun Mustafa Kemal A�yi ki doAYdun BaAYA�AYretmen A�yi ki doAYdun BaAYkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATA?RK! diyerek haykA�rA�yoruz. DoAYum gA?nA?n kutlu olsun PaAYam!a�?

a�?YERYA?ZA? SOFRASINDA BULUAzTULARa��a�?

BaAYkan Arslana��A�n konuAYmasA�nA�n ardA�ndan saat 19.19a��da 19 tane AtatA?rka��A?n sA�zA? A�ile dA?nyaya AtatA?rka��A?n A�zlA? sA�zleriA� sA�ylendi. YA?rA?yA?AY sonunda ise, Amfi Tiyatro civarA� YeryA?zA? SofrasA�ndaA� iftarlarA�nA� aA�tA�lar. A�mece usulA? hazA�rlanan yer sofrasA�nda iftarlarA�nA� aA�arken farklA� bi,ir gA?ne de imza attA�lara��

A�ftarA�n ardA�ndan 19 MayA�s AtatA?rka��A?n doAYum gA?nA? ve AtatA?rkA�A? DA?AYA?nce DerneAYia��nin kuruluAY yA�ldA�nA?mA? olmasA� nedeniyle gA?nA?n adA�na pasta kesimi gerA�ekleAYtirdiler.

Korteje ve tA?m programlara katA�lan vatandaAYlar, AtatA?rkA�A? DA?AYA?nce DerneAYi Karadeniz EreAYli Azube YA�netimi ve genA�ler baAYta olmak A?zere bu etkinlikte emeAYi geA�enleri kutladA�lar.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL