Genel Gündem Tüm Manşetler

YENA� BAAzKAN SERTAN YALA�IN

Zonguldaka��A�n EreAYli ilA�esi Ticaret ve Sanayi OdasA�a��nda yapA�lan seA�imler sonucunda, BaAYkan YaAYar Tetikera��in vefatA�yla boAYalan TSO BaAYkanlA�AYA�na Sertan YalA�A�na��A�n seA�ildiAYi bildirildi. Oda’dan yapA�lan resmi aA�A�klama a�?YA�netim Kurulu BaAYkanA�mA�z Sn.YaAYar Tetikera��in..

YENA� BAAzKAN SERTAN YALA�IN

Zonguldaka��A�n EreAYli ilA�esi Ticaret ve Sanayi OdasA�a��nda yapA�lan seA�imler sonucunda, BaAYkan YaAYar Tetikera��in vefatA�yla boAYalan TSO BaAYkanlA�AYA�na Sertan YalA�A�na��A�n seA�ildiAYi bildirildi.

Oda’dan yapA�lan resmi aA�A�klama a�?YA�netim Kurulu BaAYkanA�mA�z Sn.YaAYar Tetikera��in vefatA� ile boAYalan YA�netim Kurulu BaAYkanlA�AYA�na seA�im konusu ;18/5/2004 tarihli ve 5174 sayA�lA� TA?rkiye Odalar ve Borsalar BirliAYi ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83 A?ncA? maddesinin beAYinci fA�krasA� ile 84 A?ncA? maddesinin A?A�A?ncA? fA�krasA�na dayanA�larak hazA�rlanan TA?rkiye Odalar ve Borsalar BirliAYi ile Odalar ve Borsalar Organ SeA�imleri HakkA�nda YA�netmeliAYin a�? YA�netim Kurulu BaAYkanlA�AYA�nda ve Birlik BaAYkanlA�AYA�nda BoAYalma a�? konusunuA� hA?kA?m altA�na alan 35.Maddesi gereAYi YA�netim Kurulumuzun 29.12.2017 tarihinde gerA�ekleAYtirilen ve toplantA�da mA?zakere edilmiAY ve ;a�?Oda ve borsalarda yA�netim kurulu baAYkanlA�AYA� ile Birlik BaAYkanlA�AYA� gA�revinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya Birlik yA�netim kurulu tarafA�ndan bir ay iA�inde, yA�netim kurulu A?yeleri arasA�ndan biri, gizli oy ve aA�A�k tasnif usulA? ile kalan sA?reyi tamamlamak A?zere yA�netim kurulu baAYkanA� seA�ilira�? hA?kmA? bulunan 35.madde gereAYi,YA�netim Kurulu BaAYkanlA�k seA�iminin 30.12.2017 tarihinde saat 09.00 da gizli oy ve aA�A�k tasnif usulA? ile yapA�lmasA�na A�karar verilmiAYti.AnA�lan gA?n ve saatte toplanan YA�netim Kurulumuzun, yasanA�n gereAYi olarak yaptA�AYA� bu seA�im neticesinde YA�netim Kurulu BaAYkanlA�AYA�naA�Sertan YalA�A�na��A�n oybirliAYiyle seA�ildiAYini saygA� ile duyururuz.a�?

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL