Genel Gündem Tüm Manşetler

HUKUK A�NA?NDE HESAPLAAzACAAzIZ!

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk A�aturoAYlu, kendisi hakkA�nda yapA�lan aA�A�klamalarA�n, siyasi linA� kampanyasA� olduAYunu bildirdi. A�aturoAYlu yazA�lA� aA�A�klamasA�nda son gA?nlerde AYahsA�na yA�nelik karalama kampanyalarA� ile ilgili olarak basA�n aA�A�klamasA� yapmak..

HUKUK A�NA?NDE HESAPLAAzACAAzIZ!

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk A�aturoAYlu, kendisi hakkA�nda yapA�lan aA�A�klamalarA�n, siyasi linA� kampanyasA� olduAYunu bildirdi.

A�aturoAYlu yazA�lA� aA�A�klamasA�nda son gA?nlerde AYahsA�na yA�nelik karalama kampanyalarA� ile ilgili olarak basA�n aA�A�klamasA� yapmak zarureti olduAYunu belirtti.AK Parti Milletvekili A�aturoAYlu AYunlarA� kaydetti: a�?BasA�nda yer alan KarAYA�yaka Mahallesi 49/3 parsel ile ilgili A�eAYitli AYahA�slarca yapA�lan aA�A�klamalar asA�lsA�z mesnetsiz ve gayri hukukidir. A�amur at izi kalsA�n kabilinden iftiradA�r, bA?htandA�r, yalan ve iftiralar A?zerinden tarafA�mA�za siyasi bir linA� giriAYimidir. Bizim bir gram kimsenin yerinde yurdunda ne gA�zA?mA?z var nede ihtiyacA�mA�z vardA�r.

SA�z konusu alanda 1969 yA�lA�nda kadastro geA�erek kesinleAYmiAY ve hak sahipleri tespit edilmiAYtir. Bu hak sahiplerinden belirli bir kA�smA� yeri kullanA�rken, belirli bir kA�smA� kullanamayarak maAYdur olmuAYtur.

Yerlerini kullanamayanlar uzun yA�llar hak sahibi olduklarA� halde maAYdur edilmiAYtir. Yerini kullananlarA�n A�nemli bir kA�smA� ise haklarA�nA�n A�ok A?stA?nde yer kullanagelmiAYlerdir. Uzun yA�llar boyunca fazladan yer kullanarak buradaki yerlerini kullanamayan hak sahiplerini maAYdur etmiAYlerdir. Bu maAYduriyeti yaAYam biA�imi haline getirmiAYlerdir.

A?zerinden yA�pratA�lmaya A�alA�AYA�ldA�AYA�m A�brahim Efe, kA�k murislerden Halil KA�zA� Sakinea��nin hisselerini mirasA�A�larA�ndan satA�n alarak bu taAYA�nmazda hak ve hisse sahibi olmuAYtur. Ancak 17 yA�ldan bu yana bu hak ve hisseleri fiilen araziyi tarla olarak kullananlar tarafA�ndan kullandA�rA�lmayarak maAYdur edilmiAYtir. A�brahim Efe sahibi olduAYu bu hak ve hisselerini dilediAYi kiAYi ve kiAYilere satmakta A�zgA?rdA?r. KaldA� ki A�brahim Efe zamanA�nda bu hisseleri satmaya kalkmA�AY, ancak kimse satA�n almamA�AYtA�r.

BurasA� daAY baAYA� deAYil. A�steyen herkes istediAYi yerden hukuka uygun olarak mal edinme ve mal satma hakkA�na sahiptir. HiA�bir kimse hiA�bir kimsenin malA�nA� baskA�, cebir ve AYiddet yoluyla alamaz, satmaya da zorlanamaz.

Ne var ki insanlarA� maAYdur eden, hakkA�ndan fazla yer kullanan ve diAYer hak sahiplerine bir kira veya kullanA�m bedeli A�demeyen, hakkA�nA� talep edenleri tehdit ederek bu haksA�z kullanA�mlarA�nA� devam ettirmek isteyen bu kiAYilere karAYA�n, AlaplA� KaymakamlA�AYA� ve AlaplA� Belediyesince A�mar YasasA�nA�n 18. Maddesi uygulanarak okul yeri baAYata olmak A?zere kamunun ihtiyacA� olan donatA� alanlarA�nA� oluAYturmak ve 49 yA�l boyunca haklarA�nA� kullanamayan hak sahiplerinin haklarA�nA� almalarA�nA� saAYlamak ve haklarA�ndan fazla hisse ve yer kullananlarA�n haksA�zlA�klarA�nA� ve tecavA?zlerini bertaraf kastA�A� gA?dA?lmA?AYtA?r. AyrA�ca yapA�lan 18. madde uygulamasA�nda AYehirleAYme, imar ve yeAYil alanlarA�n ve kamu hizmet binalarA�nA�n yerlerinin saAYlanmasA�, yapA�larda bina gA?venliAYinin temin edilmesi amaA�lanmA�AYtA�r. Bu uygulamanA�n sonucunda toplam 12 bin metrekare bA?yA?klA?AYA?nde 2 adet Okul yeri, 4 bin metrekare A�ocuk parkA�, bir adet Belediye hizmet alanA�, 1150 metrekare imarlA� belediye parseli yollarA�n tamamA� kamuya kazandA�rA�lmA�AYtA�r.A� Bu uygulama sonucunda elde edilen okul yerine bir okul projesini yatA�rA�m programA�na aldA�rdA�k ve ihalesi de bu yA�l yapA�lacaktA�r. Bu uygulamaya vesile olan AlaplA� KaymakamlA�AYA�mA�za, AlaplA� Belediye BaAYkanlA�AYA�mA�za, AlaplA� KA�ylere Hizmet GA�tA?rme BirliAYine ve uygulamayA� yapan harita mA?hendislik firmasA� yetkililerine teAYekkA?rA? bir borA� biliriz.

Uzun yA�llardA�r hakkA�ndan fazla yer kullanan kiAYilerin bedel A�deyerek hak ve hisse satA�n alan kiAYilere yA�nelik beyanatlarA�, haksA�z iAYgal ve konumlarA�nA� devam ettirebilmek iA�indir. Bu kiAYiler son zamanlarda organize bir biA�imde her tarafta pervasA�zca tehditler savurduklarA�, haksA�z konumlarA�nA� devam ettirme, menfaat temin etme amaA�lA� kumpaslarda bulunduklarA�, baskA� kurarak zorla haklarA� hak sahiplerinin elinden almaya A�alA�AYtA�klarA� gA�zden kaA�mamaktadA�r. Bu kiAYilerin suA� teAYkil eden tA?m eylemleri gA�zetim altA�ndadA�r. En yakA�n zamanda Adalet A�nA?nde hesap vereceklerdir.a�?

a�?HUKUK A�NA?NDE HESAPLAAzACAAzIZ!a�?

YapA�lan iAYlemlerin hiA�birinde hukuka, vicdana ve yasalara aykA�rA� husus bulunmadA�AYA�nA� dile getiren A�aturoAYlu AYA�yle devam etti:

a�?Beyanat verenler ne kadar hak sahibi ise A�brahim Efe ve diAYerleri onlardan fazla hak sahibidir. Azu ana kadar fazla yer kullanarak insanlarA� ve hissedarlarA� maAYdur edenler kendileridir. Bu haksA�z iAYgallerin sona ermemesi iA�in kamuoyunu ve bizleri baskA� ve tehditle yA�ldA�rmaya, hukuku ve yasalarA� hiA�e sayarak kumpaslar iA�ine girmektedirler.

Bu kiAYilerle hukuk A�nA?nde hesaplaAYA�lacaAYA�nA� ve Devletin tA?m unsurlarA� ile ayakta olduAYunu hatA�rlatmak isteriz.

HiA� kimse kendi kendine hukuk oluAYturamaz. Tehditle hakkA�ndan fazlasA�nA� alamaz. Almaya kalkmasA� halinde gaspa teAYebbA?s etmiAY olacaktA�r.

Madem bu kiAYiler haklA�yA�z demektedirler, bu taAYA�nmazA�n iA�inde kaA� metrekareleri vardA�r ve ne kadar alan kullanmaktadA�rlar? GeA�miAYte bA?yA?k tapunun iA�inde kaA� metrekareleri vardA� ve bA?yA?k tapu ne kadardA�? BA?tA?n bunlara cevap veremezler A�A?nkA? haklarA�nA�n 10 kat fazlasA�nA� kullanarak orada hak sahibi olup ta kullanamayan insanlarA� maAYdur ettikleri aA�A�kA�a ortaya A�A�kacaktA�r.

A�ddialara gelince; Akkaya ailesinin taAYeronlukla suA�ladA�AYA� A�brahim Efe tapuda en bA?yA?k hissedardA�r. Hisselerinin kaynaAYA� 49 ada 3 parselin kadastrosunda tescil edilen kA�k muris Halil KA�zA� Sakinea��dir. Bu kiAYinin hissesi 1.517,75 mA? dir. Yerin %25 ine tekabA?l etmektedir.A� A�brahim Efe bu hisseleri kimseden zorla, cebren almamA�AYtA�r.

En fazla sesi A�A�kan AYikA?yette bulunan, iftira atan Akkaya ailesine gelince, onlarA�n edinme sebebi anneleri merhum Emine Akkayaa��dA�r. 1969 tarihinde yapA�lan kadastroda kendisi adA�na tescil edilen 724,394 mA? bA?rA?t alandA�r. 18 uygulamasA�ndan sonra kalan sadece 436 mA? dir. Bu aileye ait 4 ev bulunmaktadA�r. Buna mukabil mA?ddeilerden A�nder Akkaya 207 ada 8 parselde iA�erisinde ev bulunan 1.016,78 mA?, bitiAYiAYindeki ablasA� 207 ada 9 parselde kayA�tlA� 510,08 mA?, OAYuz Akkayaa��nA�n A?zerinde evinin bulunduAYu 201 ada 1 parselde kayA�tlA� 1.218,96 mA?, bir baAYka ablasA� da 215 ada 1 parselde 436,52 mA? olmak A?zere toplam 3.182,134 mA? arsa kullanmaktadA�rlar.

GA�rA?ldA?AYA? gibi Akkaya ailesi sahibi olduAYu 436 mA? tapu ile 4 adet parselde 3.182,134 mA? arsayA� kullanmaktadA�rlar. Bununla da yetinmeyip, 18. Madde uygulamasA� sonucu 207 ada 7 parselde A�brahim Efea��ye verilen 1.250,03 mA? yi de baskA� cebir ve AYiddet yoluyla elinden almaya A�alA�AYmaktadA�rlar. BA�ylece toplamda 4.432,37 mA? yer iAYgal etmektedirler. HaklarA� olanA�n 10 mislini kullanmaya devam etmek istemektedirler. A�brahim Efe diAYer 4 parselde hissedar deAYildir. Sadece 207 ada 7 parselin tek sahibidir.

A�kinci mA?ddei A�akA�r ailesinin hisselerinin kaynaAYA� anneleri Azerife A�akA�ra��a 1969 kadastrosu ile verilen hisse oluAYturmaktadA�r. Bu hissesinin bA?yA?k bir kA�smA� zaman iA�erisinde ikinci AYahA�slara satA�lmA�AYtA�r. Burada son olarak oAYlu Halit A�akA�r 99,68 mA? Mustafa 80.28 mA? ve merhum Azerife A�akA�ra��a veraseten iAYtirak ile gelen 655 mA? olmak A?zere toplam 835 mA? hisseye karAYA�lA�k 210 ada 5, 6, 7, 8, 10, 12 ve 15 parsellerde toplam 7.191 mA? alan kullanA�lmaktadA�r.A� Burada da A�brahim Efea��ye ait 210 ada 8 parselde kayA�tlA� 2.739,13 mA? parseli de baskA� cebir ve AYiddet yoluyla elinden almaya A�alA�AYmaktadA�rlar. GA�rA?ldA?AYA? gibi A�akA�r ailesi de haklarA� olan hissenin 9 mislini kullanmaya devam etmek istemektedirler. A�brahim Efe bunlarA�n hissedarA� olduAYu parsellere de hissedar deAYildir. Burada 210 ada 8 parselin tek sahibidir.

Yine mA?ddeilerden Recep CoAYkun evinin bulunduAYu yerde CoAYkun ailesi olarak 210 ada 3 parselde kayA�tlA� 24,73 mA? ye karAYA�lA�k 262,03 mA? yer kullanmaktadA�r.A� A�brahim Efe bu parsele de ortak deAYildir.

A�AYin hakikati budur, kadirAYinas halkA�mA�z kimin haklA� kimin haksA�z ve hakkA�ndan fazlasA�nA� almak isteyenleri ayA�racak olgunluk ve basiret sahibidir. HalkA�mA�zA�n saAYduyusuna her zaman gA?vendik ve gA?venmeye devam ediyoruz.A�A� Zonguldak Kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum.a�?

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL