Genel Gündem Siyaset Tüm Manşetler

ABA�YERA�NE TA?RK A�SLAM BA�RLA�AzA�a��

BA?yA?k Birlik Partisi (BBP) Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� Remzi A�ayA�r, a�?TA?rkiye, terA�rle ciddi anlamda bir sonuA� alabilmek iA�in Kandila��i de temizlemek zorundadA�r. Bir tarafA� temizleyip A�bA?r tarafA� bA�rakmak yA�lanA� yarA�m yaAYatmaktA�ra�?..

ABA�YERA�NE TA?RK A�SLAM BA�RLA�AzA�a��

BA?yA?k Birlik Partisi (BBP) Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� Remzi A�ayA�r, a�?TA?rkiye, terA�rle ciddi anlamda bir sonuA� alabilmek iA�in Kandila��i de temizlemek zorundadA�r. Bir tarafA� temizleyip A�bA?r tarafA� bA�rakmak yA�lanA� yarA�m yaAYatmaktA�ra�? dedi.

A�ayA�r, partinin kurucusu ve ilk genel baAYkanA� Muhsin YazA�cA�oAYlua��nun A�lA?mA?nA?n yA�ldA�nA?mA? dolayA�sA�yla BBP EreAYli A�lA�e BaAYkanlA�AYA� tarafA�ndan dA?zenlenen etkinliklere katA�lmak A?zere geldiAYi Karadeniz EreAYlia��de dA?zenlediAYi basA�n toplantA�sA�nda,A�A?lke gA?ndemi konusunda deAYerlendirmelerde bulundu.

Rahmetli Muhsin YazA�cA�oAYlua��nun 9. Azehadet yA�ldA�nA?mA? Karadeniz EreAYlia��ye geldiAYini, 2 gA?n boyunca Muhsin BaAYkana��A� anlatmak iA�in yola A�A�ktA�klarA�nA� ifade eden A�ayA�r a�?a�?Bizim iA�in Muhsin YazA�cA�oAYlua��nu anlatmak, anlamak, onun ilkelerini, davalarA�nA�, hayatA�nA� toplumla paylaAYmak birinci derecede bir gA�revimiz. Bu gA�revimizi ifa ederken, EreAYlili arkadaAYlarA�mA�zla beraber AkAYam namazA�nA� mA?teakip bir mevlA?t okutulacaktA�r. Bu mevlude katA�lmak iA�in buradayA�ma�? dedi.

BBP Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� AYA�yle devam etti:

a�?BBP Vatan denince, millet denince, A?lkenin istikbali deyince kendi geleceAYini hiA�e sayan bir hareketin adA�dA�r. TA?rkiye Cumhuriyeti ilelebet bu topraklarda baAYA�msA�z, baAYlantA�sA�z, kural koyucu olabilmesi iA�in mutlaka gA?A�lA? ve kararlA� olmasA� gerekmektedir. BulunduAYumuz coAYrafyanA�n zorluklarA� ortadadA�r. Bu zorluklarA� aAYmak ve oluAYturulan birtakA�m suni problemleri aAYma gA?cA?ne sahiptir A?lkemiz. TA?rkiye Cumhuriyeti kendi huzurunu, barA�AYA�nA�, kendi baAYA�na almaya muktedirdir.A�

Hepimiz biliyoruz ki A?lkeler ve topluluklar, huzur, barA�AY ve gA?venlik iA�inde yaAYamak isterler. TA?rkiye de bu anlamda bu huzur ve gA?ven ortamA�nA� oluAYturmak zorundadA�r. ABD 25 bin kilometreden gelip Suriyea��de, A�rana��da, Afganistana��da, Pakistana��da kendi iA� gA?venliAYi ve huzurunu ararken, yine Rusya binlerce kilometre uzaktan OrtadoAYua��da rol kapma yarA�AYA�na girerken, diAYer kimi A?lkeler, AB ve A�in ve geliAYmekte olan A?lkeler adA�m atarken, TA?rkiye kendi sA�nA�rlarA�nda problem yaAYarken bu konularda kayA�tsA�z kalamaz, nA�tr kalamazdA�.

Rahmetli Genel BaAYkanA�mA�zA�n da ifadesiyle 1985a��te 1995a��te, 2005a��te ifade ettiAYi gibi, TA?rkiye mutlak anlamda kendi sA�nA�rlarA� dA�AYA�na taAYark gA?venlik A�emberi aA�mak zorundaydA�. Bu koridoru aA�madan, iA�eride terA�rle mA?cadelede kA�smi baAYarA� elde etsek deA�kA�kA? kazA�mada ve baAYarA�lA� olmada sonuA� almazdA�k. Azu anda El Baba��da, Cerablusa��ta, Afrina��de yapA�lan Zeytin DalA� HarekatA� bu anlamda mA?himdir. TA?rkiye kendi toplumunun huzurunu korumak zorundadA�r. Bunu yapabilmek iA�in de bataklA�AYA� kurutmak A�nemlidir. BataklA�k nedir; PKKa��lA� terA�ristlerin sA�nA�rA�mA�zA�n on kilometredA�AYA�nda, AYehirlerde devlet kurmasA�dA�r. KarAYA�mA�zda devlet kuran bir PKK, Devlet kuran bir DEAAz var, devlet kuran birtakA�m terA�r gruplarA� var. Bunlar sA�nA�rlarA�mA�zda yaAYadA�AYA� sA?rece, iA�erideki bazA� unsurlarA� da kaAYA�mak suretiyleA�TA?rkiyea��yi bA�lA?p parA�alama A�abalarA�na devam edecekti.a�?

a�?TA?RKA�YE ABDa��NA�N YA?ZA?NA? GA�RMA?AzTA?Ra�?

HA?kA?metin ilk kez dA�AYarA�ya taAYarak, Merhum Muhsin YazA�cA�oAYlu ve BBPa��nin yA�llardA�r sA�zA?nA? ettiAYi gA?venlik koridorunu oluAYturmaya baAYladA�AYA�nA� belirten A�ayA�r AYunlarA� sA�yledi:

a�?Bu sevindiricidir ve TA?rkiye aA�A�sA�ndan terA�rA? bitirmek ve gA?venli bir toplum olmak aA�A�sA�ndan A�nemlidir. Bunu Kandila��e doAYru uzatmak gerekir. TA?rkiye Cumhuriyeti sadece MenbiA�a��le, Tel RA�fata��la deAYil, Afrina��de bir zafer geldi, PKKa��lA� terA�ristler ardlarA�na bakmadan kaA�tA�lar. AslA�nda Afrina��de yenilen PKK deAYil, Amerikaa��nA�n ta kendisidir. Amerika Son zamanlarda kendi menfaati ve geleceAYi iA�in oradaki PKKa��lA� terA�ristlerle iAYbirliAYi iA�in, onlara destek iA�in mahir ve pervasA�z davranmakta. NATOa��da mA?ttefikimiz olan bu A?lkenin, baAYka platformlarda bizimle iAYbirliAYi iA�inde olduAYunu iddia eden bu A?lkenin ikiyA?zlA?lA?AYA? bu coAYrafyada yaAYayan bA?tA?n toplumlarA�n aklA�nA� baAYA�na getirmeli, iyi dA?AYA?ndA?rmelidir. TA?rkiye artA�k ABDa��nin yA?zA?nA? gA�rmA?AYtA?r. ABD artA�k bu AYekilde politika yA?rA?temez. Ya dost olduAYunu gA�sterecek, ya dA?AYman saflarA�nda yerini saAYlamlaAYtA�racaktA�r. Oradaki PKKa��lA� terA�ristlere silah verip, hem de bizim yanA�mA�zda olduAYunu iddia edemez.

TA?rkiye Cumhuriyeti Kandila��i de, Sincara��A� da, Tel RA�fata��A� da temizlemek zorundadA�r. KamA�AYlA� bizim Mardina��in hemen karAYA�sA�. Ben elinde silahla bekleyen, her tA?rlA? teA�hizatla donanmA�AY, bana kastetmeyi kafasA�na koymuAY gruplarA� yaAYatamam ki. TA?rkiye Cumhuriyeti kararlA� bir AYekilde bunlarA�n kA�kA?nA? kazanA�p bA�rakacaktA�r. Nihayetinde TA?rkiye, terA�rle ciddi anlamda bir sonuA� alabilmek iA�in Kandila��i de temizlemek zorundadA�r. Bir tarafA� temizleyip A�bA?r tarafA� bA�rakmak yA�lanA� yarA�m yaAYatmaktA�r. Bilirsiniz, yA�lanA�n kafasA�nA� kesersiniz kuyruAYu yaAYar, kuyruAYunu kesersiniz kafasA� yaAYar. KuyruAYuyla birlikte kafasA�nA� da ezmek lazA�m gelir ki bir daha toplumda huzursuzluk A�A�karmasA�n, milletin geleceAYi aA�A�sA�ndan kaos oluAYturmasA�n.

TA?rkiye Cumhuriyeti hA?kA?meti ve AYu andaki cumhurbaAYkanA�nA�n AYu andaki kararlA�lA�AYA�nA�n BBP destekA�isidir. DoAYru yA�ntemler kullanA�lmaktadA�r, topyekA?n bir mA?cadele vardA�r. Adam belediye baAYkanA� olmuAY, maaAY verdiAYi kiAYiler, Kandila��de elinde silahla dolaAYan kiAYiler. Bu parayA� TA?rk milletinden alA�yor, TA?rk milletine silah sA�kA�yor. Bu kabul edilebilir bir durum deAYildir. O belediye baAYkanlarA� eline silah almamA�AY olabilir ama silahlA� terA�ristleri desteklemek suretiyle onlarla birlikte yer aldA�lar. Gerekli cevabA� aldA�lar, onlarla ilgili topyekA?n mA?cadele verilmesi de yetmez. Bunlara cesaret veren herkesle topyekA?n mA?cadele gerekiyor.a�?

a�?ABA�YERA�NE TA?RK A�SLAM BA�RLA�AzA�a��a�?

AB A�le ilgili olarak. TA?rkiyea��nin kendi coAYrafyasA� ve kendi inanA� coAYrafyasA�nA�n gereklerini yapmadA�AYA� sA?rece orada da bir ileri iki geri yerinde saymA�AY olacaAYA�nA� savunan A�ayA�r AYunlarA� sA�yledi:

a�?Biz kendi coAYrafyamA�zA�n gereklerini yapmak durumundayA�z. A�nanA� coAYrafyamA�zda iktisati, sosyal ve siyasi bir birliktelik kurmak zorundayA�z. Bunun anlamA� AYudur. A�nanA� coAYrafyamA�zda, mA?slA?man, TA?rk-A�slam coAYrafyasA�nda mal ve insan serbest dolaAYA�ma girdiAYi mA?ddetA�e bu A?lke bA?yA?r ve huzurlu hale gelir. Aksi taktirde AB kapA�sA�nda durarak TA?rkiyea��nin gelecekte bir yere varmasA� mA?mkA?n deAYildir. AB NormlarA� dediAYimiz insanlA�k normlarA�dA�r. A�lla bir gruba girerek insani deAYerler, adalet deAYerleri kazanmazsA�nA�z. Bunlar insani deAYerlerdir. TA?rkiye bA�yle bir gruba veya kulA?be girmeksizin de mazisinde ve inanA� kA?tA?AYA?nde bulunan adaletle, vicdanla ve hakkaniyetle bir medeniyet kurma gA�rA?AYA? ve kapasitesindedir. A�nAYallah AB kapA�sA�nda dolanmaktansa, inanA� coAYrafyamA�zda birlikteliAYi, iktisadi, insanA�n serbest dolaAYA�mA� anlamA�nda TA?rk A�slam birliAYi kurulabilirse, A?lkeler bu A�atA� altA�nda birleAYtirilebilirse dA?nya kazanA�r, TA?rkiye kazanA�r, mA?slA?manlar kazanA�r. A�nAYallah bA�yle bir birlikteliAYin A�ncA?sA? hangi hA?kA?met, hangi kiAYi, hangi kuruluAY olursa BBP bunu destekler. Elbette isteriz ki iktidar olduAYumuzda biz bunun A�ncA?lA?AYA?nA? yapalA�m. BA�yle bir AYey olursa rahmetli Muhsin YazA�cA�oAYlua��nun cennet dA?nyasA�nda da gA�rA?p mutlu olacaAYA�nA� dA?AYA?nA?yorum.a�?

BasA�n toplantA�sA� esnasA�nda BBP Zonguldak A�l BaAYkanA� Taner YA�ldA�rA�m ve BBP Kdz EreAYli A�lA�e BaAYkanA� Turabi A�elik ve partililer de hazA�r bulundu.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL