logo

180 GÜNE ÇIKABİLİR…

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, ücretsiz izne ayrılanlara yapılan nakdi yardım ödemesinin yapıldığını söyledi.

Kısa çalışma ödeneğinin 17 Nisan 2020 ile 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süre kadar yani en fazla 90 gün olduğunu belirten Demirsu “Cumhurbaşkanının kararıyla 180 güne kadar çıkarılabilir” dedi.

Ücretsiz izinle ilgili merak edilen tüm sorulara cevap veren İŞ Kur İl Müdürü Gönül Demirsu şunları söyledi;

“Bu konu ile ilgili Usul ve Esaslar da yine 17-04-2020 tarihinde onaylanarak yürürlüğe konulmuş olup, ücretsiz izne ayrılan işçilere  nakdi yardım ödemesi yapıyoruz.

1-15-03-2020 sonrası iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler,

Ne kadar süre ödeme yapılacak? Yararlanma şartları  ve başvuru yöntemi nasıldır?

Her iki grup için; 17-04-2020-17-7-2020 tarihleri arasında ücretsiz izin ve işsizlik sürecinde ödeme yapılacaktır.

Yararlanma Şartları;

-15-03-2020 tarihinden sonra işten çıkartılanlar;

a)15-03-2020 tarihinden sonra kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılmak,

b)İşsizlik ödeneğine hak kazanamamak,

c)Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Başvuru yöntemi

İşsizlik ödeneği başvurusu varsa;

15-03-2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından res’en gerçekleştirilir.

İşsizlik ödeneği başvurusu yoksa;

15-03-2020 tarihinden sonra 44478 sayılı Kanunun 51.maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri , “https// esube .iskur.gov.tr /internet adresinden, e-Devletten veya Alo 170 aranılarak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir.(işsiz kişi başvuracak)

 17-04-2020 tarihi itibariyle ücretsiz izne ayrılanlar;

a)17-04-2020 tarihi itibariyle  4857 sayılı Kanunun geçici 10.maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak

b)Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c)Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

d)SGK ya 01, 04, 05, 06, 123, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53 ve 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler “https// uyg.sgk.gov.tr /İşveren sistem “ internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3 üne kadar işverenlerce yapılır.

-Aylık prim ve hizmet belgelerin/Muhtasar ve prim hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin “ 28-Pamdemi Ücretsiz İzin olarak” seçilmesi gerekmektedir.

-17-04-2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, APHB/Muhtasar ve prim Hizmet Beyannamelerinde”28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapan işverenlerin, eksik gün kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili birimine başvuru yapmaları gerekmektedir.

a)15-03-2020 tarihinden sonra kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılmak,

b)İşsizlik ödeneğine hak kazanamamak,

c)Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan

 Ödenecek miktar ne kadar

Damga vergisi düşüldükten sonra;

1 günlük tutar 38.94 tl1 aylık tutar 1.168,27 tl

Ödeme Süresi

17-04-2020-17-07-2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süre kadar (en fazla 90 gün)

Cumhurbaşkanı kararıyla 180 güne kadar çıkarılabilir. Genel Sağlık  Sigortası; Devlet tarafından karşılanır. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanununun 39. maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması veya her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir. Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Nakdi ücret desteğine ilişkin işve işlemler SGK ve İŞKUR işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülür” dedi.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

Gaziantep escort sms onay Betboo yeni giriş