Genel Gündem Siyaset Tüm Manşetler

NELER OLUYOR NELER ?

24 Haziran 2018 gA?nA? yapA�lacak seA�imler A�ncesinde, aday belirleme sA?recinin kA�sa sA?rede gerA�ekleAYtirilmesi zorunluluAYu, siyaseti karA�AYtA�rdA�. Mevcut milletvekillerinin bA?yA?k bA�lA?mA?nA?n durumu belirsizliAYini korurken, aday adaylarA� hazA�rlA�klara baAYladA�. Normal sA?resi 1..

NELER OLUYOR NELER ?

24 Haziran 2018 gA?nA? yapA�lacak seA�imler A�ncesinde, aday belirleme sA?recinin kA�sa sA?rede gerA�ekleAYtirilmesi zorunluluAYu, siyaseti karA�AYtA�rdA�. Mevcut milletvekillerinin bA?yA?k bA�lA?mA?nA?n durumu belirsizliAYini korurken, aday adaylarA� hazA�rlA�klara baAYladA�.

Normal sA?resi 1 KasA�m 2019 olarak belirlenen CumhurbaAYkanlA�AYA� ve Milletvekili genel seA�imlerinin, 24 Haziran 2018 tarihine A�ekilmesinin yankA�larA� sA?rA?yor. Ulusal gA?ndemde tartA�AYmalar genelde CumhurbaAYkanlA�AYA� adaylA�AYA� A?zerinden gerA�ekleAYirken, yerelde de milletvekillerinin kim olacaAYA� konusu tartA�AYA�lmaya baAYlandA�.

AK PARTA�a��NA�N A�LK SIRASINDA SIKI REKABETa��

AK Partia��de mevcut milletvekilleri HA?seyin A�zbakA�r, Faruk A�aturoAYlu ve A�zcan UlupA�nara��A�n AYu an itibarA�yla olasA� aday adaylarA� kabul ediliyor. Fakat TBMM yapA�sA�nA�n her genel seA�imde bA?yA?k oranda deAYiAYmesi nedeniyle AK Partia��de de birtakA�m deAYiAYiklikler olabileceAYi konuAYuluyor.A� A�nceki dA�nem A�l BaAYkanA� Hamdi UA�ara��A�n adaylA�k iA�in nabA�z yokladA�AYA� gA�zleniyor. UA�ara��A�n Zonguldak Merkez adayA� olmasA� halinde HA?seyin A�zbakA�ra��A�n A�nA?mA?zdeki dA�nemde adaylA�AYA�nA�n sA�z konusu olmayabileceAYi deAYerlendiriliyor.A� A�lk sA�ra iA�in Zonguldak Merkez ilA�ede, aralarA�nda TBMM bA?rokratlarA� da bulunan bazA� adaylarA�n baAYvuruda bulunmasA� bekleniyor.

A�AKIR GENEL MERKEZDEa��

A�kinci sA�rada da Faruk A�aturoAYlua��nun AYu an itibarA�yla en A�nemli rakibi olarak AK Parti EreAYli A�lA�e BaAYkanA� Fatih A�akA�r gA�zA?kA?yor. Fatih A�akA�r DeAYiAYim Haber Merkezia��ne yaptA�AYA� aA�A�klamada, a�?Azu an genel merkezdeyim, mA?saade alabilirsem aday adayA� olacaAYA�m. Alamazsam durumu deAYerlendireceAYima�? cevabA�nA� verdi.

A�te yandan, A�aturoAYlu ve A�akA�ra��A�n aynA� anda listede bulunmasA� uzak ihtimal olarak deAYerlendiriliyor.

BilindiAYi gibi, bugA?ne kadar AK Partia��de ilk sA�ra Zonguldak Merkez, A�kinci sA�ra EreAYli-AlaplA� bA�lgesindenA� olduAYundan, ikinci sA�rada bu iki adayA�n mA�, yoksa baAYka bir adayA�n mA� ipi gA�AYA?sleyeceAYi genel merkezin kararA�na baAYlA� olacak.

A?A�A?ncA? sA�radaki A�zcan UlupA�nar, AYu an itibarA�yla rakipsiz gA�rA?nA?yor ama adaylA�klar genel merkezin takdirinde olduAYundan, UlupA�nara��A�n daA� 7 Haziran 2015a��te kaybettiAYi, 1 KasA�ma��da yeniden oturduAYu koltuAYun garanti olmadA�AYA� deAYerlendiriliyor.

CHPa��DE DEMA�RTAAz FAKTA�RA?a��

CHPa��de de Zonguldak bA�lgesinde adaylA�kla ilgili henA?z belirsizliAYini koruyan birA�ok faktA�r var.A� CHP uzun yA�llar sA�ralamayA� Zonguldak Merkez, A�aycuma-Devrek bA�lgesi ve EreAYli AlaplA� BA�lgesi olarak yapmA�AYtA�.A� GeA�tiAYimiz genel seA�imde ilk kez ikinci sA�ra EreAYli adayA� A?nal DemirtaAYa��a kontenjan milletvekili olarak emanet edilmiAYti. DemirtaAY, 2015 seA�imlerinde hem 7 Haziran, hem de 1 KasA�m seA�imlerinde milletvekili adayA� olarak ikinci sA�rada yer bulmuAYtu.

SA�ralamanA�n geA�en seA�imle aynA� olmasA� varsayA�mA�na gA�re, ilk sA�radaki aday Azerafettin TurpA�ua��nun rakipleri hayli gA?A�lA? isimler. TurpA�ua��nun il baAYkanlA�AYA� seA�imlerinde desteklediAYi A�l BaAYkanA� Umut BaAYoAYlua��nun milletvekili seA�imlerinde AYansA�nA� denemek iA�in nabA�z yokladA�AYA� AYeklinde deAYerlendirmeler yapA�lA�yor. Zonguldak merkezde BaAYoAYlua��nun yanA� sA�ra Halil Furat, Harun AkA�n gibi isimlerin de AYansA�nA� denemesi muhtemel gA�zA?kA?yor.

CHPa��de ikinci sA�ra iA�in EreAYli-AlaplA� bA�lgesinden aday belirlenmesi halinde, birA�ok adayA�n sA�ra beklediAYi deAYerlendiriliyor. A�nceki DA�nem EreAYli Belediye BaAYkanA� Halil PosbA�yA�k ve A�nceki DA�nem A�lA�e BaAYkanlarA�ndan YaAYar BalcA�, bu sA�ranA�n talipleri arasA�nda ilk isimler.

Ancak bu isimlerin listede yer bulabilmesi iA�in A�ncelikle CHPa��den istifa edip A�YA� Partia��ye geA�en A?nal DemirtaAYa��A�n durumunun netleAYmesi gerekiyor. DemirtaAY, Genel BaAYkan KA�lA�A�daroAYlua��nun talimatA�yla A�yi Partia��ye geA�iAYiyle genel merkez nezdinde yerinin saAYlam olduAYuna yA�nelik bir algA� oluAYturdu. Ancak Zonguldak Milletvekili DemirtaAYa��A�n henA?z CHP listesinden mi, A�YA� Parti Listesinden mi seA�ime gireceAYi belli olmadA�. DemirtaAY, DeAYiAYim Haber Merkezia��ne a�?bu konular daha netleAYmedi, genel merkezimiz nasA�l uygun bulursa A�yle olacaka�? cevabA�nA� vermiAYti.A� DemirtaAYa��A�n CHPa��den adaylA�AYA�nA�n sA�z konusu olmasA� halinde olasA� aday adaylarA�nA�n AYansA�nA�n oldukA�a dA?AYA?k olacaAYA� deAYerlendiriliyor.

A�L VE A�LA�E BAAzKANLARININ DURUMU

A�te yandan CHP Karadeniz EreAYli A�lA�e BaAYkanA� Azerif Sertan OcakcA�, DeAYiAYim Muhabirinin sorusu A?zerine AYu ana dek adaylA�k sA?reci konusunun netleAYmediAYini sA�yledi.

OcakcA�, a�?Partimizin il ve ilA�e baAYkanlarA�nA�n adaylA�AYA� konusunda yol haritasA� yarA�n (26 Nisan)A� akAYamA� belli olacak.A� Genel merkezimizin vereceAYi karara gA�re il ve ilA�e baAYkanlarA�nA�n istifa edip edemeyeceAYi konusunda kararA�n verilmesini bekliyoruz. Bunun dA�AYA�nda sA?reA�le ilgili takvim henA?z belli deAYila�? dedi.

KAA� KAA� OLUR?

CHPa��de aynA� zamanda 3. SA�raya kimin konulacaAYA� da konuAYulmaya deAYer. Zira geA�tiAYimiz 7 Haziran seA�imlerinde AK Parti 2, CHP 2, MHP 1 milletvekili A�A�karmA�AY, seA�imlerin yenilendiAYi 1 KasA�m 2015 seA�imlerinde tablo AK Parti 3, CHP 2 AYeklinde deAYiAYmiAYti.A� CHPa��nin 3. SA�rasA� iA�in Deniz YavuzyA�lmaza��A�n ismi en fazla konuAYulanlar arasA�nda yer alA�yor. Zira YavuzyA�lmaz kamuoyunda hatA�rA� sayA�lA�r bir taraftar toplamA�AY, ancak 2015 seA�imlerinde TBMMa��ye girememiAYti.

MHP de 7 Hazirana��da Zeki A�akana��A� meclise gA�ndermiAY ancak 1 KasA�ma��da Zonguldaka��tan vekil A�A�karamamA�AYtA�. MHP iA�in bu seA�im 1 KasA�ma��A�n rA�vanAYA� olarak deAYerlendirilmiyor. Zira MHP bu seA�imde iktidar partisi ile ittifak iA�inde.A� MHPa��nin vekil A�A�karmasA�, ittifak kararA�nA�n partinin oylarA�nA� ne AYekilde etkileyeceAYine baAYlA� olacak.

A�te yandan, A�nceki seA�imlerden farklA� olarak A�YA� parti faktA�rA?nA?n de deAYerlendirilmesi gerekiyor. Zira A�YA� Partia��nin bir A�A�kA�AY yakalamasA� halinde tablo deAYiAYebilir. AyrA�ca CumhurbaAYkanlA�AYA� seA�imlerinde ittifak arayA�AYlarA� A�erA�evesinde oluAYabilecek iAYbirlikleri sA�ralamayA� deAYiAYtirebilir. Bu seA�imde Saadet Partisi de bu anlamda ittifak iliAYkileri iA�inde A�nemli bir faktA�r olarak gA�rA?lA?yor.A� Azu ana dek bA�yle bir gA�rA?AY beyan edilmemesine karAYA�n, muhalefet ittifakA�nA�n zayA�f olduklarA� yerlerde daha gA?A�lA? olan muhalif adaylarA� desteklemesinin mA?mkA?n olabileceAYi deAYerlendiriliyor.

Tablonun tamamA�, seA�im takviminin aA�A�klanmasA� ve milletvekili adaylarA�nA�n belirlenmesiyle bir miktar aydA�nlanacak.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL