logo

istanbul escort

escort istanbul

istanbul escort bayan

porno izle

porno indir

sikiş izle

YARGIYA GÜVEN YÜZDE 30 CİVARINDA…

Zonguldak Barosu İlçe Temsilcisi aynı zamanda Karadeniz Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Tayyar Kartal ve avukatlar adli yıl açılışı nedeniyle tören düzenlediler.

Zonguldak Barosu İlçe Temsilcisi aynı zamanda Karadeniz Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Tayyar Kartal ve avukatlar, adli yıl açılışı nedeniyle, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okudular.

Sagu duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Karadeniz Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Tayyar Kartal, yapılan araştırmaların hukukun üstünlüğünün güçlenmesi gerektiği yönünde olduğunu vurguladı.  Yargının adalet sağladığını bu nedenle  bağımsız olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Kartal konuşmasında ayrıca şu görüşlere yer verdi;  “Araştırmalar gösteriyor ki; bir ülkede hukukun üstünlüğü güçlendikçe, mahkemeler etkin çalışmaya başladıkça, insanların birbirine duyduğu güven de artıyor. Başka bir ifadeyle, insanlar hukuka, mahkemelere güvenemiyorsa, birbirlerine de güvenemezler. O halde, sonuç açık, hukukun üstünlüğünü sağlamlaştıran adımlar atıldıkça, insanlarımızın birbirlerine duyduğu güven de artmaya başlayacak.

BAĞIMSIZ AVUKATLARDAN OLUŞAN SAVUNMA MAKAMI…

Çağdaş demokratik hukuk düzenlerinde muhakeme hukukunun geldiği aşamada, “gerçek”e, sözlerin çarpışmasıyla ulaşılabileceği kabul edilmektedir. Bunun için birbirine eşit üç makama ihtiyaç vardır. Mahkemelerden ve hâkimlerden oluşan yargılama makamı, Yargılama makamının tamamen dışında örgütlenmiş iddia makamı, Yargılama ve iddia makamları ile siyasi iktidardan tamamen bağımsız avukatların oluşturduğu savunma makamı. Söz konusu makamların tamamı yargının kurucu unsurudur. Bu unsurlardan mahkemeler ve hâkimler bağımsız ve tarafsız olmadıkları takdirde, adil yargılamadan ve dolayısıyla yargının adalet dağıttığından söz edilemez.

HİÇ KİMSE KENDİ DAVASINDA HÂKİM OLAMAZ…

Öte yandan, hâkimler ve savcılar birbirine yaklaşır ve savunma makamından uzaklaşırsa, muhakemede gerçeğe ulaşılmasının vazgeçilmez koşulu olan “hiç kimse kendi davasında hâkim olamaz” ilkesi özünden ihlal edilmiş olur. Çünkü sıfat olarak iddia eden ve yargılayan makamlar birbirinden ayrı gibi görünse de uygulamada meydana gelen fiili yakınlaşma ve hatta birleşmeler, iddia makamının aynı zamanda fiilen yargılama yapıp hüküm vermesi sonucunu doğurur.  Bilindiği üzere, yargının işleyiş rotası -mahkeme kararları yanında- genellikle “yargı reform strateji belgeleri” ile çizilmektedir.

YARGIYA GÜVEN YÜZDE 30 CİVARINDA…

En son 2015 yılında açıklanan ve uygulamaya konulan yargı reformu stratejisinin amaçlarından bazıları; 1- Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmek 2- Yargının hesap verebilirliğini ve saydamlığını artırmak 3- Ceza ve hukuk adalet sistemini geliştirmek 4- Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamada etkililiğini artırmak 5-Adalete erişimi geliştirmek olarak tespit edilmiştir.

Bu strateji belgesiyle uyumlu olarak HSK tarafından 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde, stratejik plan oluşturulmuş ve hayata geçirilmiştir. Buna dayalı olarak şu anda %30 civarında olan yargıya güveni yeniden inşa etmeyi ve dolayısıyla adaleti tesis etmeyi nihai amaç edinen bu belgelerde birtakım eylem planları belirlenmiştir.  Bu eylem planlarının bir parçası olup yeni adli yılda kısmen ve yılbaşından itibaren tümüyle hayata geçirilecek olan “davalarda hedef süre” uygulaması, adaletin gecikmesini önlemek ve adil yargılanma hakkına ilişkin ihlalleri azaltması bakımından yararlı olabilecektir. Hayata geçirilecek olan tüm eylem planları  kısmen iyileştirmeler sağlayacaksa da iki şey değişmediği sürece iyileştirmeler maalesef köklü çözümlere dönüşemeyecektir. Bunlardan ilki; mesleğe kabulde liyakat esasının istisnasız uygulanması, böylelikle yargı içerisinde her türlü yapılanmanın önüne geçilmesi. İkinci husus ise avukatın görev ve yetkileri ile yargı içerisindeki konumuna yönelik bakış açısının değişmesi. Özetle; avukatlara yönelik bir zihniyet reformu gerçekleştirilmediği takdirde, nihai amaca ulaşmak mümkün olmayacaktır. 

SAVUNMANIN KUTSALLIĞI’NA DEM VURULUYOR…

Unutulmamalıdır ki her yönetim düzeninde iktidar vardır. Ancak sadece demokrasilerde etkili muhalefet olabilir. Her ülkede basın vardır. Ancak sadece demokrasilerde ifade ve basın hürriyeti vardır. Her hukuk düzeninde suçlayan ve yargılayan vardır. Ancak sadece demokrasilerde etkin ve bağımsız savunma vardır. Böyle bakıldığında, hâkimi ve savcıyı hukuk devletinin hâkimi ve savcısı yapan avukattır. Maalesef ülkemizde, uygulamada, savunmanın kutsallığından sürekli dem vurulsa da, savunmanın hala kurucu unsur olarak sayılmadığını, gerçeğe ulaşılmasında engel olarak kabul edildiğini görüyoruz.

SORUNLAR… SORUNLAR… SORUNLAR…

Bu bağlamda yeni adli yıla avukatlık mesleğine ilişkin birçok sorunla giriyoruz. – CMK avukatlarının ücret sorunu, – Adli yardım fonlarının ihtiyacı karşılamakta son derede yetersiz kalması, -Genç avukatların ve stajyer avukatların, ekonomideki duraklamaya, sayının çokluğuna ve yargıya duyulan güvenin azalmasına bağlı olarak yaşadıkları ağır maddi sorunlar, -Yargılamalarda sıklıkla rastladığımız avukatı yok sayma, avukatsız yargılama, kendini avukattan üstün görme yaklaşımı, – Hâkimlerin usul kurallarını yeterince bilmemeleri sebebiyle kendi usul kurallarını icat etmekte pek çok zaman hiçbir beis görmemeleri, – Bilirkişilerin dosyanın fiilen karar vericileri konumuna getirilmiş olmaları gibi sorunlardır. Ancak kurumsal ve pragmatik mücadeleler ile bu sorunların aşılabilmesi mümkün görünmektedir. Bu nedenle, sistematik ve kurumsal bir sorgulamaya ve çözüm arayışına ihtiyacımız var.” Dedi

Atatürk anıtı önünde gerçekleştirilen adli yıl açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğlşi İlçe Başkanı Sertan Ocakcı, Sevdekar Aras, Atatürkçü Düşünce Derneği Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yusuf Arslan’da katılarak, adli yılın hayırlı, uğurlu olması dileklerinde bulunarak, Karadeniz Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Tayyar Kartal nezdinde tüm avukatları kutladılar.

Share
#

SENDE YORUM YAZ