09 Aralık 2017

TA?M MA?SLA?MANLARIN KIRMIZI A�A�ZGA�SA�

Karadeniz EreAYlia��de bazA� sivil toplum kuruluAYlarA� ve siyasi partilerin katA�lA�mA�yla A�sraila��in KudA?sa��A? baAYkent ilan etme giriAYimine tepki eylemi gerA�ekleAYtirildi.

KaymakamlA�k binasA� karAYA�sA�nda bulunan park alanA�nda gerA�ekleAYtirilen etkinliAYe, AK Parti EreAYli A�lA�e BaAYkanA� Fatih A�akA�r, Belediye BaAYkan YardA�mcA�larA� Esra Alpago ve Ayhan Atay, A�nsan Hak ve HA?rriyetleri A�nsani YardA�m VakfA� (A�HH) A?yeleri, SaAYlA�k Sen A?yeleri, bazA� AK Parti yA�neticileri ve yaklaAYA�k iki yA?z vatandaAY katA�ldA�.

Eyleme katA�lanlar, tekbirler getirdi, a�?Filistin HalkA� YalnA�z DeAYildira�?, a�?YaAYasA�n KA?resel A�ntifadaa�?, a�?KudA?s Bizimdir, Bizim Kalacaka�?, a�?Kahrolsun A�sraila�? sloganlarA� attA�, giriAYimi kA�nayan ve Filistin halkA�na destek mesajlarA� iA�eren dA�viz ve pankartlar taAYA�dA�.

Eylemde ilk konuAYmayA� yapan A�HH A?yesi Abdullah A�etinbaAY, ABDa��nin KudA?sa��A? A�sraila��in baAYkenti kabul ettiAYini ilan etmesi ve elA�iliAYini taAYA�ma kararA�nA�n A�sraila��in KudA?s dahil iAYgal etme plan ve kararA�nA�n bir parA�asA� olduAYunu belirterek AYunlarA� sA�yledi: a�?A�sraila��in Filistin ve KudA?sa��te varlA�AYA� gayrA� meAYrudur.A� VarlA�k sebebi iAYgaldir ve iAYgal devam etmektedir. A�sraila��in iAYgali ulusal ve uluslararasA� hiA�bir hukukta onaylanmA�AY deAYildir, onaylanmasA� da mA?mkA?n olamaz. KudA?sa��A?n statA?sA? konusunda BirleAYmiAY Milletlerin kararA� nettir. 1967 sA�nA�rlarA� sonrasA�nda yapA�lan ve yapA�lacak bA?tA?n iAYgaller, yerleAYkeler, utanA� duvarlarA� illegal olarak tescillenmiAYtir. GA�rA?nen o ki ABD, BM baAYta olmak A?zere kendi savunduklarA� uluslararasA� hukukun ve sistemin kararlarA�na karAYA� koymuAY A�srail gibi artA�k tA?m dA?nyaya meydan okuyarak a�?Hukukua�� tanA�mayacaAYA�nA� beyan etmiAYtir. Bunun iki sonucu olabilir, ya dA?nyadaki tA?m devletler kendi hukukunu uygulayacak ve dA?nyaya kaos hakim olacak insanlA�AYA�n geleceAYi yok olacak ya da BirleAYmiAY Milletler baAYta olmak A?zere tA?m uluslararasA� mekanizmalar ABD ve A�sraila��in mevcut genel kabul gA�ren hukuka uymasA�nA�n gereAYini saAYlayacak. Aksi takdirde ABDa��nin tA?m dA?nyadan a�?A�srail iA�in bunu yaparsan, tA?m OrtadoAYua��yu ateAYe verir, kan gA�lA?ne A�evirirsin ve bu ateAY ve gA�zyaAYA� tA?m dA?nyayA� sarara�� uyarA�larA�na raAYmen bu kararA� almasA�nA�n bedelini, MA?slA?man, HA�ristiyan tA?m dA?nya ve gelecek nesiller A�deyecektir.a�?

A�etinbaAY, bu aA�A�klamanA�n aynA� zamanda hangi din dil, A�rk ve coAYrafyadan olursa olsun, tA?m dA?nyaya bu AYiddet sarmalA�nA�n A�nA?ne geA�me A�aAYrA�sA� olduAYunu sA�yledi.

A�AKIR: a�?TA?M MA?SLA?MANLARIN KIRMIZI A�A�ZGA�SA�a�?

AK Parti Karadeniz EreAYli A�lA�e BaAYkanA� Mehmet Fatih A�akA�r da Amerika BirleAYik Devletleri BaAYkanA� Donald Trumpa��un hukuksuz KudA?s aA�A�klamasA�nA�n insanlA�k vicdanA�nA� yaraladA�AYA�nA� ve bA�lgedeki sorunlarA� derinleAYtirdiAYini ifade ederek AYunlarA� sA�yledi: a�?SayA�n CumhurbaAYkanA�mA�zA�n kesin AYekilde ilan ettiAYi A?zere KudA?s, tA?m MA?slA?manlarA�n kA�rmA�zA� A�izgisidir. Bu bA�lgemizde barA�AY ve istikrarA� tehdit etmeye yA�nelik bir adA�mdA�r. AlA�nan kararA�n A�srail ve Filistin toplumlarA� arsA�ndaki husumeti arttA�rmaktan baAYka sonucu olmayacaktA�r. Asla kabul edilemez gA�rdA?AYA?mA?z bu karardan en kA�sa sA?rede dA�nA?lmelidir. A�slama��A�n sesini susturmak, kendi kurgularA� olan terA�r A�rgA?tlerini bahane ederek MA?slA?manlarA�n iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduAYu gibi yine hA?srana uAYrayacaktA�r. A�slama��A�n harem-i izzeti olan KudA?sa��A? tacize teAYebbA?s edenler, TA?rkA?yle, ArabA�yla, KA?rdA?yle tA?m MA?slA?manlarda Selahattin EyyA?bi ruhunun dirilip karAYA�larA�na dikildiAYini gA�receklerdir.

TA?rkiyea��nin insanlA�AYA�n silueti olan KudA?sa��A?n mahremiyetine yA�nelik bu saldA�rA� karAYA�sA�nda cumhurbaAYkanA�mA�zA�n liderliAYinde ortaya koyduAYu gA?A�lA? tepkinin sonuna kadar arkasA�ndayA�z. DA?nyadaki tA?m MA?slA?manlarA�n, A�slam A�AYbirliAYi TeAYkilatA� Zirve DA�nem BaAYkanA� olan TA?rkiyea��nin A�aAYrA�sA�na kulak vererek KudA?sa��e sahip A�A�kacaAYA�na inanA�yoruz.a�?

Topluluk basA�n aA�A�klamasA�nA�n ardA�ndan olaysA�zca daAYA�ldA�.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

ümraniye escort bayan ümraniye escort göztepe escort kadıköy escort bayan kadıköy escort ataşehir escort bayan