HUKUK A�NA?NDE HESAPLAAzACAAzIZ!

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk A�aturoAYlu, kendisi hakkA�nda yapA�lan aA�A�klamalarA�n, siyasi linA� kampanyasA� olduAYunu bildirdi.

A�aturoAYlu yazA�lA� aA�A�klamasA�nda son gA?nlerde AYahsA�na yA�nelik karalama kampanyalarA� ile ilgili olarak basA�n aA�A�klamasA� yapmak zarureti olduAYunu belirtti.AK Parti Milletvekili A�aturoAYlu AYunlarA� kaydetti: a�?BasA�nda yer alan KarAYA�yaka Mahallesi 49/3 parsel ile ilgili A�eAYitli AYahA�slarca yapA�lan aA�A�klamalar asA�lsA�z mesnetsiz ve gayri hukukidir. A�amur at izi kalsA�n kabilinden iftiradA�r, bA?htandA�r, yalan ve iftiralar A?zerinden tarafA�mA�za siyasi bir linA� giriAYimidir. Bizim bir gram kimsenin yerinde yurdunda ne gA�zA?mA?z var nede ihtiyacA�mA�z vardA�r.

SA�z konusu alanda 1969 yA�lA�nda kadastro geA�erek kesinleAYmiAY ve hak sahipleri tespit edilmiAYtir. Bu hak sahiplerinden belirli bir kA�smA� yeri kullanA�rken, belirli bir kA�smA� kullanamayarak maAYdur olmuAYtur.

Yerlerini kullanamayanlar uzun yA�llar hak sahibi olduklarA� halde maAYdur edilmiAYtir. Yerini kullananlarA�n A�nemli bir kA�smA� ise haklarA�nA�n A�ok A?stA?nde yer kullanagelmiAYlerdir. Uzun yA�llar boyunca fazladan yer kullanarak buradaki yerlerini kullanamayan hak sahiplerini maAYdur etmiAYlerdir. Bu maAYduriyeti yaAYam biA�imi haline getirmiAYlerdir.

A?zerinden yA�pratA�lmaya A�alA�AYA�ldA�AYA�m A�brahim Efe, kA�k murislerden Halil KA�zA� Sakinea��nin hisselerini mirasA�A�larA�ndan satA�n alarak bu taAYA�nmazda hak ve hisse sahibi olmuAYtur. Ancak 17 yA�ldan bu yana bu hak ve hisseleri fiilen araziyi tarla olarak kullananlar tarafA�ndan kullandA�rA�lmayarak maAYdur edilmiAYtir. A�brahim Efe sahibi olduAYu bu hak ve hisselerini dilediAYi kiAYi ve kiAYilere satmakta A�zgA?rdA?r. KaldA� ki A�brahim Efe zamanA�nda bu hisseleri satmaya kalkmA�AY, ancak kimse satA�n almamA�AYtA�r.

BurasA� daAY baAYA� deAYil. A�steyen herkes istediAYi yerden hukuka uygun olarak mal edinme ve mal satma hakkA�na sahiptir. HiA�bir kimse hiA�bir kimsenin malA�nA� baskA�, cebir ve AYiddet yoluyla alamaz, satmaya da zorlanamaz.

Ne var ki insanlarA� maAYdur eden, hakkA�ndan fazla yer kullanan ve diAYer hak sahiplerine bir kira veya kullanA�m bedeli A�demeyen, hakkA�nA� talep edenleri tehdit ederek bu haksA�z kullanA�mlarA�nA� devam ettirmek isteyen bu kiAYilere karAYA�n, AlaplA� KaymakamlA�AYA� ve AlaplA� Belediyesince A�mar YasasA�nA�n 18. Maddesi uygulanarak okul yeri baAYata olmak A?zere kamunun ihtiyacA� olan donatA� alanlarA�nA� oluAYturmak ve 49 yA�l boyunca haklarA�nA� kullanamayan hak sahiplerinin haklarA�nA� almalarA�nA� saAYlamak ve haklarA�ndan fazla hisse ve yer kullananlarA�n haksA�zlA�klarA�nA� ve tecavA?zlerini bertaraf kastA�A� gA?dA?lmA?AYtA?r. AyrA�ca yapA�lan 18. madde uygulamasA�nda AYehirleAYme, imar ve yeAYil alanlarA�n ve kamu hizmet binalarA�nA�n yerlerinin saAYlanmasA�, yapA�larda bina gA?venliAYinin temin edilmesi amaA�lanmA�AYtA�r. Bu uygulamanA�n sonucunda toplam 12 bin metrekare bA?yA?klA?AYA?nde 2 adet Okul yeri, 4 bin metrekare A�ocuk parkA�, bir adet Belediye hizmet alanA�, 1150 metrekare imarlA� belediye parseli yollarA�n tamamA� kamuya kazandA�rA�lmA�AYtA�r.A� Bu uygulama sonucunda elde edilen okul yerine bir okul projesini yatA�rA�m programA�na aldA�rdA�k ve ihalesi de bu yA�l yapA�lacaktA�r. Bu uygulamaya vesile olan AlaplA� KaymakamlA�AYA�mA�za, AlaplA� Belediye BaAYkanlA�AYA�mA�za, AlaplA� KA�ylere Hizmet GA�tA?rme BirliAYine ve uygulamayA� yapan harita mA?hendislik firmasA� yetkililerine teAYekkA?rA? bir borA� biliriz.

Uzun yA�llardA�r hakkA�ndan fazla yer kullanan kiAYilerin bedel A�deyerek hak ve hisse satA�n alan kiAYilere yA�nelik beyanatlarA�, haksA�z iAYgal ve konumlarA�nA� devam ettirebilmek iA�indir. Bu kiAYiler son zamanlarda organize bir biA�imde her tarafta pervasA�zca tehditler savurduklarA�, haksA�z konumlarA�nA� devam ettirme, menfaat temin etme amaA�lA� kumpaslarda bulunduklarA�, baskA� kurarak zorla haklarA� hak sahiplerinin elinden almaya A�alA�AYtA�klarA� gA�zden kaA�mamaktadA�r. Bu kiAYilerin suA� teAYkil eden tA?m eylemleri gA�zetim altA�ndadA�r. En yakA�n zamanda Adalet A�nA?nde hesap vereceklerdir.a�?

a�?HUKUK A�NA?NDE HESAPLAAzACAAzIZ!a�?

YapA�lan iAYlemlerin hiA�birinde hukuka, vicdana ve yasalara aykA�rA� husus bulunmadA�AYA�nA� dile getiren A�aturoAYlu AYA�yle devam etti:

a�?Beyanat verenler ne kadar hak sahibi ise A�brahim Efe ve diAYerleri onlardan fazla hak sahibidir. Azu ana kadar fazla yer kullanarak insanlarA� ve hissedarlarA� maAYdur edenler kendileridir. Bu haksA�z iAYgallerin sona ermemesi iA�in kamuoyunu ve bizleri baskA� ve tehditle yA�ldA�rmaya, hukuku ve yasalarA� hiA�e sayarak kumpaslar iA�ine girmektedirler.

Bu kiAYilerle hukuk A�nA?nde hesaplaAYA�lacaAYA�nA� ve Devletin tA?m unsurlarA� ile ayakta olduAYunu hatA�rlatmak isteriz.

HiA� kimse kendi kendine hukuk oluAYturamaz. Tehditle hakkA�ndan fazlasA�nA� alamaz. Almaya kalkmasA� halinde gaspa teAYebbA?s etmiAY olacaktA�r.

Madem bu kiAYiler haklA�yA�z demektedirler, bu taAYA�nmazA�n iA�inde kaA� metrekareleri vardA�r ve ne kadar alan kullanmaktadA�rlar? GeA�miAYte bA?yA?k tapunun iA�inde kaA� metrekareleri vardA� ve bA?yA?k tapu ne kadardA�? BA?tA?n bunlara cevap veremezler A�A?nkA? haklarA�nA�n 10 kat fazlasA�nA� kullanarak orada hak sahibi olup ta kullanamayan insanlarA� maAYdur ettikleri aA�A�kA�a ortaya A�A�kacaktA�r.

A�ddialara gelince; Akkaya ailesinin taAYeronlukla suA�ladA�AYA� A�brahim Efe tapuda en bA?yA?k hissedardA�r. Hisselerinin kaynaAYA� 49 ada 3 parselin kadastrosunda tescil edilen kA�k muris Halil KA�zA� Sakinea��dir. Bu kiAYinin hissesi 1.517,75 mA? dir. Yerin %25 ine tekabA?l etmektedir.A� A�brahim Efe bu hisseleri kimseden zorla, cebren almamA�AYtA�r.

En fazla sesi A�A�kan AYikA?yette bulunan, iftira atan Akkaya ailesine gelince, onlarA�n edinme sebebi anneleri merhum Emine Akkayaa��dA�r. 1969 tarihinde yapA�lan kadastroda kendisi adA�na tescil edilen 724,394 mA? bA?rA?t alandA�r. 18 uygulamasA�ndan sonra kalan sadece 436 mA? dir. Bu aileye ait 4 ev bulunmaktadA�r. Buna mukabil mA?ddeilerden A�nder Akkaya 207 ada 8 parselde iA�erisinde ev bulunan 1.016,78 mA?, bitiAYiAYindeki ablasA� 207 ada 9 parselde kayA�tlA� 510,08 mA?, OAYuz Akkayaa��nA�n A?zerinde evinin bulunduAYu 201 ada 1 parselde kayA�tlA� 1.218,96 mA?, bir baAYka ablasA� da 215 ada 1 parselde 436,52 mA? olmak A?zere toplam 3.182,134 mA? arsa kullanmaktadA�rlar.

GA�rA?ldA?AYA? gibi Akkaya ailesi sahibi olduAYu 436 mA? tapu ile 4 adet parselde 3.182,134 mA? arsayA� kullanmaktadA�rlar. Bununla da yetinmeyip, 18. Madde uygulamasA� sonucu 207 ada 7 parselde A�brahim Efea��ye verilen 1.250,03 mA? yi de baskA� cebir ve AYiddet yoluyla elinden almaya A�alA�AYmaktadA�rlar. BA�ylece toplamda 4.432,37 mA? yer iAYgal etmektedirler. HaklarA� olanA�n 10 mislini kullanmaya devam etmek istemektedirler. A�brahim Efe diAYer 4 parselde hissedar deAYildir. Sadece 207 ada 7 parselin tek sahibidir.

A�kinci mA?ddei A�akA�r ailesinin hisselerinin kaynaAYA� anneleri Azerife A�akA�ra��a 1969 kadastrosu ile verilen hisse oluAYturmaktadA�r. Bu hissesinin bA?yA?k bir kA�smA� zaman iA�erisinde ikinci AYahA�slara satA�lmA�AYtA�r. Burada son olarak oAYlu Halit A�akA�r 99,68 mA? Mustafa 80.28 mA? ve merhum Azerife A�akA�ra��a veraseten iAYtirak ile gelen 655 mA? olmak A?zere toplam 835 mA? hisseye karAYA�lA�k 210 ada 5, 6, 7, 8, 10, 12 ve 15 parsellerde toplam 7.191 mA? alan kullanA�lmaktadA�r.A� Burada da A�brahim Efea��ye ait 210 ada 8 parselde kayA�tlA� 2.739,13 mA? parseli de baskA� cebir ve AYiddet yoluyla elinden almaya A�alA�AYmaktadA�rlar. GA�rA?ldA?AYA? gibi A�akA�r ailesi de haklarA� olan hissenin 9 mislini kullanmaya devam etmek istemektedirler. A�brahim Efe bunlarA�n hissedarA� olduAYu parsellere de hissedar deAYildir. Burada 210 ada 8 parselin tek sahibidir.

Yine mA?ddeilerden Recep CoAYkun evinin bulunduAYu yerde CoAYkun ailesi olarak 210 ada 3 parselde kayA�tlA� 24,73 mA? ye karAYA�lA�k 262,03 mA? yer kullanmaktadA�r.A� A�brahim Efe bu parsele de ortak deAYildir.

A�AYin hakikati budur, kadirAYinas halkA�mA�z kimin haklA� kimin haksA�z ve hakkA�ndan fazlasA�nA� almak isteyenleri ayA�racak olgunluk ve basiret sahibidir. HalkA�mA�zA�n saAYduyusuna her zaman gA?vendik ve gA?venmeye devam ediyoruz.A�A� Zonguldak Kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum.a�?

Share
#

SENDE YORUM YAZ

ataşehir escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort mecidiyeköy escort brazzers xmobileporn.com sex hikaye türk porno şişli escort pendik escort ümraniye escort halkalı escort ataköy escort beylikdüzü escort

escort istanbul