DOAzUKAN SARI’DAA�YASADAN YARARLANAMADI

Zonguldak Maden Azehitleri DerneAYi BaAYkanA� A�etin YiAYit, kA�mA?r madenlerindekiA�iAY kazalarA�nda A�len sigortalA�larA�n yakA�nlarA�na tanA�nan ‘kamuda istihdam’ hakkA�yla ilgili yasa tasarA�sA�nA�n,A�sA?re sA�nA�rlamasA�nA�n kaldA�rA�lmasA� taleplerine raAYmen, aynen kabul edilmesini eleAYtirdi.

Tarih sA�nA�rlandA�rA�lmasA�yla maden AYehitlerinin ailelerinin bA?yA?k A?zA?ntA? yaAYadA�AYA�nA� belirten YiAYit, “Kapsam dA�AYA�nda kalan aileler iA�in hukuksal yollara baAYvuracaAYA�z. Bu, Anayasa’nA�n eAYitlik ilkesine aykA�rA� bir karardA�r. Ailelerle gA�rA?AYA?p gerekli A�alA�AYmalarA� yapacaAYA�m” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda gA�rA?AYA?len torba kanun tasarA�sA�nA�n 73’A?ncA? maddesi kabul edildi. Yasayla ’10 Haziran 2003 tarihi ile 13 MayA�s 2014 tarihi arasA�nda kA�mA?r ve linyit madenlerinin yer altA� iAYlerinde meydana gelen iAY kazasA� sonucunda A�len sigortalA�nA�n eAY ve A�ocuklarA�ndan birisi, eAYi ve A�ocuAYu yoksa kardeAYlerinden birisi olmak A?zere toplam bir kiAYinin kamu kurum ve kuruluAYlarA�nda istihdam edilebilmelerine imkA?n saAYlanmasA� amaA�lanmaktadA�r’ denilerek, istihdam hakkA�na tarih sA�nA�rlamasA� getirildi. TA?rkiye’nin en bA?yA?k taAY kA�mA?rA? havzasA� Zonguldak’ta, ‘kamuda istihdam’ hakkA�nA�n belirli tarihler arasA�nda sA�nA�rlandA�rA�lmasA� tepkiyle karAYA�landA�.

‘BU KARAR ANAYASA’NIN EAzA�TLA�K A�LKESA�NE AYKIRI’

Zonguldak Maden Azehitleri DerneAYi BaAYkanA� A�etin YiAYit, TBMM Plan ve BA?tA�e Komisyonu gA�rA?AYmelerinde tarih sA�nA�rlandA�rA�lmasA�nA�n kalkacaAYA� yA�nA?nde kendilerine sA�z verildiAYini, ancak kaldA�rA�lmadA�AYA�nA� sA�yledi. Maden AYehitleri yakA�nlarA� olarak kA�rgA�n olduklarA�nA� ifade eden YiAYit, AYA�yle dedi: “BA?tA�e Komisyonunda CHP Zonguldak Milletvekilleri Azerafettin TurpA�u ve A?nal DemirtaAY bir konuAYma yaptA�lar. TBMM Plan ve BA?tA�e Komisyonu BaAYkanA� Ak Parti Milletvekili SA?reyya Sadi BilgiA�, bu tarih sA�nA�rA�nA�n kalkmasA� yA�nA?nde gA�rA?AY bildirerek Genel Kurulda bunun dA?zeltilmesi yA�nA?nde tutanak tutturdu. Buna A�ok sevindik ve teAYekkA?r ettik. DA?n bize gelen bilgide bu tarih sA�nA�rlandA�rA�lmasA�nA�n deAYiAYmeyeceAYini A�AYrendik. Milletvekillerimizle gA�rA?AYtA?k ancak netice alamadA�k. Biz A?zA?ntA?lA?yA?z. Yararlanan aileler adA�na ise mutluyuz. Burada gerA�ekten maAYdur olan aileler var. Bu ailelerin A�oAYu, babalarA�nA� facialarda kaybettiler. BunlarA�n A�oAYu babasA�nA� hiA� tanA�madA�lar. Bunlar da yararlanmalA�ydA�. Biz Maliye BakanA�mA�za kA�rgA�nA�z. Allah bize kul ve yetim hakkA�yla gelmeyin diyor. Bu kararA� kamuoyuna havale ediyorum. Biz kapsam dA�AYA�nda kalan aileler iA�in hukuksal yollara baAYvuracaAYA�z. Bu, Anayasa’nA�n eAYitlik ilkesine aykA�rA� bir karardA�r. Ailelerle gA�rA?AYA?p gerekli A�alA�AYmalarA� yapacaAYA�m.”

CHP’LA� DEMA�RTAAz: MADEN AzEHA�TLERA�NA� AYIRDILAR

CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY ise bu kararA�n maden AYehitlerini ayA�rdA�AYA�nA� sA�yledi. KararA�n Zonguldak’ta hayal kA�rA�klA�AYA� yarattA�AYA�nA� ifade eden Milletvekili DemirtaAY, “BugA?n getirilmek istenen 73’A?ncA? maddedeki dA?zenleme doAYru bir dA?zenlemedir. Biz bunun karAYA�sA�nda deAYiliz. Elbette bir sosyal yara haline gelmiAY olan maden kazalarA� sonrasA� ailelerin yaAYamA�AY olduAYu maAYduriyetlerin ve travmalarA�n bu AYekilde giderilmesi gerekir. Ancak bu dA?zenleme her ne kadar yerinde olsa da eksik bir dA?zenlemedir. YaklaAYA�k 800 aile maAYdur durumda olacak. DolayA�sA�yla sA?re sA�nA�rlandA�rmasA� olmasA� yani 2003 yA�lA�ndan daha geriye gA�tA?rA?lmemesiyle birlikte bir maAYduriyet giderilmeye A�alA�AYA�lA�rken, yeni maAYduriyetler ortaya A�A�kA�yor. Anayasa’nA�n 10’uncu Maddesi’nde belirtilen eAYitlik ilkesinin de aA�A�kA�a ihlal edildiAYi ortadadA�r. Oysa burada maAYduriyet giderilecekse bir sA?re sA�nA�rlandA�rmasA� olmamasA� gerekir. Madem ‘Bizim devletimiz bA?yA?k bir devlettir’ diyoruz, madem ‘BA?tA?n maAYdurlarA�n yaralarA�nA� sarabilecek gA?A�te olan bir devlettir’ diyoruz, o halde bu madde sA?re sA�nA�rlandA�rmasA� olmaksA�zA�n dA?zenlenmelidir” diye konuAYtu.

DOAzUKAN SARI DAA�YASADAN YARARLANAMADI

TTK Kozlu MA?essesi’nde 2013 yA�lA�nda metan gazA� pA?skA?rmesi sonucun 8 iAYA�inin A�ldA?AYA? maden ocaAYA� A�nA?nde, o zaman 14 yaAYA�nda olan DoAYukan SarA�, gA�zyaAYlarA� iA�inde babasA�nA� aramamA�AYtA�. GA�rA?ntA?ler herkesi duygulandA�rA�rken, DoAYukan’A�n babasA�nA�n hayatta olduAYu haberi gelmiAYti. Ancak, KasA�m 2016’da ise A�zel ocakta meydana gelen gA�A�A?kte DoAYukan SarA� babasA�nA� yitirmiAYti. BabasA�nA� kaybettikten sonra morg kapA�sA�nda beklerken A�ekilen fotoAYrafA�yla tA?m TA?rkiye’yi aAYlatan DoAYukan SarA�’nA�n da yasadan yaralanamadA�AYA� A�AYrenildi. Yasa tasarA�sA�nA�n deAYiAYmesini beklediAYini, ancak hayal kA�rA�klA�AYA�na uAYradA�AYA�nA� ifade eden DoAYukan SarA�, “Bu maden AYehidi ailelerine yapA�lan haksA�zlA�k. BabamA�n 2013’te saAY kurtulduAYuna A?zA?lmem mi gerekir demiAYtim. A?zA?lmem mi gerekiyor AYimdi? KeAYke babam yanA�mda olsaydA� da bunlarA� hiA� konuAYmasaydA�k ama elden bir AYey gelmiyor. Bu vicdansA�zlA�k. Ben de kamuda istihdam hakkA� elde edip, aileme bakmak istiyorum. Ailem A�ok zor durumda. Engelli bir kardeAYim var” diye konuAYtu.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

yavsak ipneler yavsak ipneler yavsak ipneler

fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn