logo

istanbul escort

porno izle sikiş izle

istanbul escort bayan

DOAzUKAN SARI’DAA�YASADAN YARARLANAMADI

Zonguldak Maden Azehitleri DerneAYi BaAYkanA� A�etin YiAYit, kA�mA?r madenlerindekiA�iAY kazalarA�nda A�len sigortalA�larA�n yakA�nlarA�na tanA�nan ‘kamuda istihdam’ hakkA�yla ilgili yasa tasarA�sA�nA�n,A�sA?re sA�nA�rlamasA�nA�n kaldA�rA�lmasA� taleplerine raAYmen, aynen kabul edilmesini eleAYtirdi.

Tarih sA�nA�rlandA�rA�lmasA�yla maden AYehitlerinin ailelerinin bA?yA?k A?zA?ntA? yaAYadA�AYA�nA� belirten YiAYit, “Kapsam dA�AYA�nda kalan aileler iA�in hukuksal yollara baAYvuracaAYA�z. Bu, Anayasa’nA�n eAYitlik ilkesine aykA�rA� bir karardA�r. Ailelerle gA�rA?AYA?p gerekli A�alA�AYmalarA� yapacaAYA�m” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda gA�rA?AYA?len torba kanun tasarA�sA�nA�n 73’A?ncA? maddesi kabul edildi. Yasayla ’10 Haziran 2003 tarihi ile 13 MayA�s 2014 tarihi arasA�nda kA�mA?r ve linyit madenlerinin yer altA� iAYlerinde meydana gelen iAY kazasA� sonucunda A�len sigortalA�nA�n eAY ve A�ocuklarA�ndan birisi, eAYi ve A�ocuAYu yoksa kardeAYlerinden birisi olmak A?zere toplam bir kiAYinin kamu kurum ve kuruluAYlarA�nda istihdam edilebilmelerine imkA?n saAYlanmasA� amaA�lanmaktadA�r’ denilerek, istihdam hakkA�na tarih sA�nA�rlamasA� getirildi. TA?rkiye’nin en bA?yA?k taAY kA�mA?rA? havzasA� Zonguldak’ta, ‘kamuda istihdam’ hakkA�nA�n belirli tarihler arasA�nda sA�nA�rlandA�rA�lmasA� tepkiyle karAYA�landA�.

‘BU KARAR ANAYASA’NIN EAzA�TLA�K A�LKESA�NE AYKIRI’

Zonguldak Maden Azehitleri DerneAYi BaAYkanA� A�etin YiAYit, TBMM Plan ve BA?tA�e Komisyonu gA�rA?AYmelerinde tarih sA�nA�rlandA�rA�lmasA�nA�n kalkacaAYA� yA�nA?nde kendilerine sA�z verildiAYini, ancak kaldA�rA�lmadA�AYA�nA� sA�yledi. Maden AYehitleri yakA�nlarA� olarak kA�rgA�n olduklarA�nA� ifade eden YiAYit, AYA�yle dedi: “BA?tA�e Komisyonunda CHP Zonguldak Milletvekilleri Azerafettin TurpA�u ve A?nal DemirtaAY bir konuAYma yaptA�lar. TBMM Plan ve BA?tA�e Komisyonu BaAYkanA� Ak Parti Milletvekili SA?reyya Sadi BilgiA�, bu tarih sA�nA�rA�nA�n kalkmasA� yA�nA?nde gA�rA?AY bildirerek Genel Kurulda bunun dA?zeltilmesi yA�nA?nde tutanak tutturdu. Buna A�ok sevindik ve teAYekkA?r ettik. DA?n bize gelen bilgide bu tarih sA�nA�rlandA�rA�lmasA�nA�n deAYiAYmeyeceAYini A�AYrendik. Milletvekillerimizle gA�rA?AYtA?k ancak netice alamadA�k. Biz A?zA?ntA?lA?yA?z. Yararlanan aileler adA�na ise mutluyuz. Burada gerA�ekten maAYdur olan aileler var. Bu ailelerin A�oAYu, babalarA�nA� facialarda kaybettiler. BunlarA�n A�oAYu babasA�nA� hiA� tanA�madA�lar. Bunlar da yararlanmalA�ydA�. Biz Maliye BakanA�mA�za kA�rgA�nA�z. Allah bize kul ve yetim hakkA�yla gelmeyin diyor. Bu kararA� kamuoyuna havale ediyorum. Biz kapsam dA�AYA�nda kalan aileler iA�in hukuksal yollara baAYvuracaAYA�z. Bu, Anayasa’nA�n eAYitlik ilkesine aykA�rA� bir karardA�r. Ailelerle gA�rA?AYA?p gerekli A�alA�AYmalarA� yapacaAYA�m.”

CHP’LA� DEMA�RTAAz: MADEN AzEHA�TLERA�NA� AYIRDILAR

CHP Zonguldak Milletvekili A?nal DemirtaAY ise bu kararA�n maden AYehitlerini ayA�rdA�AYA�nA� sA�yledi. KararA�n Zonguldak’ta hayal kA�rA�klA�AYA� yarattA�AYA�nA� ifade eden Milletvekili DemirtaAY, “BugA?n getirilmek istenen 73’A?ncA? maddedeki dA?zenleme doAYru bir dA?zenlemedir. Biz bunun karAYA�sA�nda deAYiliz. Elbette bir sosyal yara haline gelmiAY olan maden kazalarA� sonrasA� ailelerin yaAYamA�AY olduAYu maAYduriyetlerin ve travmalarA�n bu AYekilde giderilmesi gerekir. Ancak bu dA?zenleme her ne kadar yerinde olsa da eksik bir dA?zenlemedir. YaklaAYA�k 800 aile maAYdur durumda olacak. DolayA�sA�yla sA?re sA�nA�rlandA�rmasA� olmasA� yani 2003 yA�lA�ndan daha geriye gA�tA?rA?lmemesiyle birlikte bir maAYduriyet giderilmeye A�alA�AYA�lA�rken, yeni maAYduriyetler ortaya A�A�kA�yor. Anayasa’nA�n 10’uncu Maddesi’nde belirtilen eAYitlik ilkesinin de aA�A�kA�a ihlal edildiAYi ortadadA�r. Oysa burada maAYduriyet giderilecekse bir sA?re sA�nA�rlandA�rmasA� olmamasA� gerekir. Madem ‘Bizim devletimiz bA?yA?k bir devlettir’ diyoruz, madem ‘BA?tA?n maAYdurlarA�n yaralarA�nA� sarabilecek gA?A�te olan bir devlettir’ diyoruz, o halde bu madde sA?re sA�nA�rlandA�rmasA� olmaksA�zA�n dA?zenlenmelidir” diye konuAYtu.

DOAzUKAN SARI DAA�YASADAN YARARLANAMADI

TTK Kozlu MA?essesi’nde 2013 yA�lA�nda metan gazA� pA?skA?rmesi sonucun 8 iAYA�inin A�ldA?AYA? maden ocaAYA� A�nA?nde, o zaman 14 yaAYA�nda olan DoAYukan SarA�, gA�zyaAYlarA� iA�inde babasA�nA� aramamA�AYtA�. GA�rA?ntA?ler herkesi duygulandA�rA�rken, DoAYukan’A�n babasA�nA�n hayatta olduAYu haberi gelmiAYti. Ancak, KasA�m 2016’da ise A�zel ocakta meydana gelen gA�A�A?kte DoAYukan SarA� babasA�nA� yitirmiAYti. BabasA�nA� kaybettikten sonra morg kapA�sA�nda beklerken A�ekilen fotoAYrafA�yla tA?m TA?rkiye’yi aAYlatan DoAYukan SarA�’nA�n da yasadan yaralanamadA�AYA� A�AYrenildi. Yasa tasarA�sA�nA�n deAYiAYmesini beklediAYini, ancak hayal kA�rA�klA�AYA�na uAYradA�AYA�nA� ifade eden DoAYukan SarA�, “Bu maden AYehidi ailelerine yapA�lan haksA�zlA�k. BabamA�n 2013’te saAY kurtulduAYuna A?zA?lmem mi gerekir demiAYtim. A?zA?lmem mi gerekiyor AYimdi? KeAYke babam yanA�mda olsaydA� da bunlarA� hiA� konuAYmasaydA�k ama elden bir AYey gelmiyor. Bu vicdansA�zlA�k. Ben de kamuda istihdam hakkA� elde edip, aileme bakmak istiyorum. Ailem A�ok zor durumda. Engelli bir kardeAYim var” diye konuAYtu.

Share
#

SENDE YORUM YAZ