ARMUTÇUK İHALEYE ÇIKIYOR

TTK Genel Müdürlüğü, Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı alacaağzı maden ocağının bulunduğu 86012 nolu sahanın ruhsatın devri suretiyle işletme hakkının verilmesi için haziran ayında ihaleye çıkıyor.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Hema tarafından işletilmekte iken terkedilen Armutçuk Alacaağzı Maden Ocağının bulunduğu 86012 nolu sahanın ruhsatın devri suretiyle işletme hakkının 31.12.2049 yılına kadar devredilmesi için 06 Haziran 2018 tarihinde ihale edileceğini belirtti.

Milletvekili Faruk Çaturoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “malumları olduğu üzere TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı Alacaağzı maden ocağının redevans yoluyla işletilmesi için ihale ederek HEMA’ya devretmişti. Daha sonra burası Hema tarafından terk edilerek atıl duruma geldi. Geçtiğimiz yıl TTK burayı redevans yoluyla işletilmesi için iki defa ihaleye çıktı, ancak firmalar ihaleye katılmadı ve dolayısıyla ihale de yapılamadı.

Armutçuk ve Kilimli Karadonda atıl vaziyette bulunan ocakların tekrar işletilmesi, ekonomiye kazandırılması ve istihdama katkı sağlaması için TTK’nindi menfaatleri de gözetilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul ettiğimiz 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 50. maddesi ile 3213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir. Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumunun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenleme sonrasında TTK Genel Müdürlüğü atıl durumda olan ocakları redevans düzenlemesinden çıkartarak ayrı ayrı ruhsatlandırma yapmıştır.

Bunun üzerine TTK Genel Müdürlüğü, Armutçuk Alacaağzı 86012 nolu maden sahasının 31.12.2049 yılına kadar ruhsatın devri suretiyle işletme hakkının verilmesi için 06 Haziran 2018 tarihinde kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale yapacaktır.

Bu ocak tekrar işletilmeye başlandığında bölgemizde yaklaşık 700-800 kişi istihdam edilmiş olacaktır. İhalenin ve sonucun ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

Diyarbakır escort bayan Konya escort bayan Bodrum'da geceleri yanlız geçmez Bodrum escort bayan Malatya escort bayan Tekirdağ escort bayan